Overslaan en naar de inhoud gaan

Zakelijke aansprakelijkheid

Heeft één van je medewerkers schade veroorzaakt bij een klant? Levert een product dat door jou geleverd is schade aan derden? Heb je een adviserend beroep en is er schade ontstaan bij derden? Wat zijn je risico’s als bestuurder van een bv of vereniging? Dit zijn allemaal zaken waarvoor je je bedrijf en jezelf als ondernemer kunt verzekeren. Wildschut Verzekeringen geeft je graag advies over alle mogelijkheden.

 

Wat komt er aan bod?

Tijdens een gesprek over de aansprakelijkheidsverzekeringen voor je bedrijf komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bedrijfsaansprakelijkheid; schade die medewerkers bij klanten veroorzaken.
  • Productaansprakelijkheid; schade die een product levert aan derden.
  • Werkgeversaansprakelijkheid; risico’s van ongevallen en beroepsziekten die ontstaan tijdens het werk.
  • Beroepsaansprakelijkheid; het ontstaan van vermogensschade bij derden als gevolg van foutief handelen bij de uitoefening van je beroep.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid; wat is jouw risico als bestuurder.
  • Het beschermen van je privévermogen.
  • Etc.

We kijken naar alle mogelijkheden van aansprakelijkheidsverzekeringen zodat jij en je bedrijf niet voor verrassingen komen te staan.

Passend advies

Er zijn verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen die belangrijk zijn in bepaalde situaties. We bekijken samen welke verzekering je nodig hebt.

Veelgestelde vragen

Klopt het dat de ‘Flex-bv’ de bestuurdersaansprakelijkheid vergroot?

Ja. Op 12 oktober 2012 is een nieuwe wet in werking getreden: de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Door deze wet is de oprichting van een bv eenvoudiger geworden. Zo zijn de verplichte bankverklaring, accountantscontrole en het startkapitaal van € 18.000 afgeschaft. Dit scheelt veel tijd en administratieve kosten. Het startkapitaal wordt nu gezien als een ‘verzekering’ voor mogelijke schuldeisers. Om deze crediteuren te beschermen mag de bv straks geen dividend uitkeren als duidelijk is dat het bedrijf zijn schulden niet kan betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen privé aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan dan uitkomst bieden.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheids- en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In beide gevallen gaat het om het schade die anderen geleden hebben door toedoen van jouw bedrijf. Het onderscheid zit in het soort schade. De bedrijfsaansprakelijkheids verzekering dekt door derden geleden zaak- en personenschade, de beroepsaansprakelijkheids verzekering dekt het risico van financiële schade.